top of page

Добре дошли в сайта на ОУ„ Христо Ботев” с. Пчелник

  ОУ„Христо Ботев”, с. Пчелник се  намира в община  Д. Чифлик,  област Варна. Разположено е в центъра  на селото, в двуетажна сграда. В училището се обучават   ученици - от първи  до седми клас в дневна  и  самостоятелна форма.  Обучаващите ги преподаватели са 13 на брой.

Уважаеми посетители на сайта, ако не намерите нужната ви информация, моля посетете стария ни сайт на адрес:

2 юни - патронен празник на училището

Важно!!!

Уважаеми родители и ученици,

Бъдете отговорни, следете информацията в мрежите и сайта на училището, ограничавайте Вашето и движението на децата си навън, спазвайте указанията за превенция. Упражнявайте контрол за участието на децата във формите на електронно обучение.

Поддържайте ежедневна връзка с класните ръководители и преподаватели.

Бъдете здрави!

 

За контакти с ръководството на училището:

Директор: Таня Михалева

тел. 0885908842

e-mail: info-400133@edu.mon.bg

Завеждащ АТС, касиер:

Иринка Недева

тел. 0895512126

Уважаеми ученици и родители,

Намираме се в извънредна ситуация, в която всеки трябва да спазва наложените правила. Всеки е длъжен да внесе своя принос в борбата срещу COVID - 19, защото цената е нашето оцеляване.

Скъпи ученици, ръководството и педагогическият колектив на ОУ „Христо Ботев” ви призовава да проявите отговорност към себе си и към вашите близки. Стриктно изпълнявайте предписанията на Националния оперативен щаб, за да сме здрави и ограничим разпространението на епидемията.

Уважаеми родители, за пълноценното прилагане на обучението от разстояние ви призоваваме:

 ● Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

 ●  Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

 ●  Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им. Насърчавайте детето да бъде активно;

 ●  Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;

 ●  Осигурете възможност на децата да гледат уроците по БНТ;

 ●  Поддържайте активна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Бъдете здрави и нека бъдем сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Картина4.jpg
Картина1.jpg
bottom of page